Zrzeczenie się

1. Warunki korzystania z serwisu

Poprzez dostęp do tej strony, zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania strony internetowej, aby być ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi i zgadza się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się używania lub dostępu do tej strony. Materiały na tej stronie zawarte są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody tymczasową kopię tych materiałów (informacji lub oprogramowania) na www.odinstalujspywarevirus.com na stronie internetowej do pobrania dla osobistego, niekomercyjnego oglądania tylko przejściowy. To jest udzielenie licencji, a nie przeniesienia własności, a na tej licencji nie może:

modyfikowanie lub kopiowanie materiałów;

Użyj materiałów w celach komercyjnych lub publicznych (komercyjny lub nie);

próbować dekompilować ani żadnego oprogramowania na www.odinstalujspywarevirus.com zawarte na stronie odwrotnej inżynierii;

Usuń żadnych praw autorskich lub innych praw własności notacji z materiałów; lub

przenieść do refleksji materiałów innej osobie lub materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez www.odinstalujspywarevirus.com każdej chwili. Po zakończeniu oglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w posiadaniu czy. W formie elektronicznej lub drukowanej

3. Zastrzeżenie

Materiały na www.odinstalujspywarevirus.com być umieszczone na stronie internetowej, jak to jest. www.odinstalujspywarevirus.com nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji ani warunków, w tym przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto musi www.odinstalujspywarevirus.com nie ponosi odpowiedzialności na tej stronie odnoszą się do dokładności, prawdopodobnych wyników, ani nie uzasadnia niezawodność wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej Internet lub w inny sposób związane z takimi materiałami lub na stronach internetowych lub do wykonania.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku www.odinstalujspywarevirus.com lub jej dostawców za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub ze względu na przerwy w działalności,) do korzystania z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na entfernenpcmalware. Strona internetowa com, nawet jeśli www.odinstalujspywarevirus.com lub www.odinstalujspywarevirus.com funkcjonariusz został umieszczony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze lub losowe, ograniczenia te nie dotyczą ciebie.

5. Poprawki i Errata

Materiały, które mogą na www.odinstalujspywarevirus.com teren obejmuje technicznego, lub błędy typograficzne, fotograficzne. www.odinstalujspywarevirus.com nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na swojej stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. www.odinstalujspywarevirus.com może wprowadzać zmiany do na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez materiałów ogłoszeniowych. Nie www.odinstalujspywarevirus.com jednak nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

www.odinstalujspywarevirus.com nie dokonała przeglądu wszystkich miejsc związanych z jego strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść połączonej strony internetowej. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez www.odinstalujspywarevirus.com miejscu. Jakiekolwiek użycie tych stronach jest Usera € ™ s własne ryzyko.

7. Zasady i warunki zmian

Może www.odinstalujspywarevirus.com zmienić te warunki swojej stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków użytkowania.

8. Prawo Rada

Wszelkie roszczenia dotyczące www.odinstalujspywarevirus.com strony internetowej podlega prawom stanu Delhi, Indie, regulowanych, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.