Tag: Kroki aby usunąć Trojan.Olydestroy

PC zakażenie

Możliwe Działania Dla Usuwanie Trojan.Olydestroy z Chrome

Odinstaluj Trojan.Olydestroy from Windows 8 Błędy generowane przez Trojan.Olydestroy 0x0000004F, 0x00000025, 0x8024000D WU_E_XML_MISSINGDATA Windows Update Agent could not find required information in the update’s XML data., 0x80240039 WU_E_TOO_MANY_RESYNC Agent is asked by server to resync too many times., 0xf0816 CBS_E_DPX_JOB_STATE_SAVED job state for DPX has been saved, Error 0x80246017, Error 0xC1900200 – 0x20008, 0x80243003 WU_E_INSTALLATION_RESULTS_NOT_FOUND […]

CONTINUE READING